Co to jest BDO?

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz
o ich gospodarowaniu nakłada dodatkowe obowiązki na przedsiębiorców.

BDO jest specjalnie utworzonym systemem informatycznym działającym już od 14 grudnia 2012 roku. Wraz ze zmianą przepisów
i rozbudową rejestru, od 1 stycznia 2020 roku uruchomiono kolejne moduły systemu – ewidencji oraz sprawozdawczości. Dzięki temu BDO umożliwia nie tylko zarządzanie i gromadzenie danych o odpadach wytarzanych przez dane przedsiębiorstwo, ale również zezwala na rejestrację, ewidencję i prowadzenie sprawozdań z usuwania odpadów.

Zmiany w przepisach wywołały zamieszanie, w szczególności wśród małych przedsiębiorców, którzy nie wiedzieli, czy podlegają obowiązkowi rejestracji w BDO i czy muszą wypełnić wniosek.
W praktyce okazuje się, że większość małych przedsiębiorstw jest zwolniona z wpisu.

Kto musi się zarejestrować w BDO?

Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie firmy i instytucje wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. Z tego obowiązku można zostać zwolnionym w określonych sytuacjach.

Jak rozumieć przepisy?

Kto ma obowiązek rejestracji

Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie firmy i instytucje wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. Za brak rejestracji, gospodarowaniem odpadami inaczej niż w złożonym wniosku, czy za brak numeru rejestrowego na dokumentach sprzedaży grozi kara aresztu albo grzywny od 5 000 zł do nawet 1 miliona złotych.

Z powodu dotkliwych kar, wiele mikro i małych przedsiębiorstw postanowiło zarejestrować się na wszelki wypadek. To z kolei nałożyło na firmy dodatkowe obowiązki i koszta. Aby wyjaśnić wątpliwości związane z BDO, minister klimatu Michał Kurtyka wydał rozporządzenie 23 grudnia 2019 roku.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU
z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

 

Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579)
zarządza się, co następuje:

§ 1. Rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, określa załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości
odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Minister Klimatu: M. Kurtyka

Dzięki zarządzeniu firmy, które wytwarzają małą ilość odpadów, również odpadów w postaci opakowań po produktach niebezpiecznych np. lakiery do włosów, farby itp. są zwolnione z obowiązku wpisu do BDO.

Rodzaje i ilość odpadów zwolniona z wpisu

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu z 23 grudnia 2019, zaktualizowano listę rodzaju i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Sprawdź pełną listę 

Jak czytać etykiety

Na opakowaniach produktów, producenci mają obowiązek oznaczać sposób utylizacji pustego opakowania. Są one oznaczone specjalną ikoną oraz mogą być dodatkowo zapisane w instrukcji używania danego produktu. Opakowania produktów Medisept po wypłukaniu wodą mogą być wyrzucane jak zwykłe odpady komunalne.

Przepisy i podstawy prawne

Jak liczyć liczbę odpadów?

Rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Rodzaj odpadów

Kod odpadów

Ilość odpadów

[Mg]/rok

18. Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 10*

do 0.2

Co oznacza ilość [Mg]/rok

Mg = milion gram to 1 tona

Co oznacza ilość 0,2 [Mg]/rok

0,2 Mg / rok to 200 kg odpadów /rok

Rodzaj odpadów

Wybrane przykłady:

18. Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

Kod odpadów

15 01 10*

Ilość odpadów

[Mg]/rok

18. do 0.2

Co oznacza ilość [Mg]/rok

Mg = milion gram to 1 tona

Co oznacza ilość 0,2 [Mg]/rok

0,2 Mg / rok to 200 kg odpadów /rok

1

Przykład

Kanister 5L po zużytym produkcie Viruton Extra lub Velox Spray waży 0,25 kg.

Limit roczny wynosi więc 800 sztuk opakowania produktu.

2

Przykład

Butelka 1L ze spryskiwaczem po zużytym produkcie Velox Spray waży 0,065 kg.

Limit roczny wynosi więc 3 tys. sztuk opakowań.

3

Przykład

Butelka 1L dwuszyjkowa z dozownikiem po zużytym produkcie Viruton Extra waży 0,056 kg.

Limit roczny wynosi więc 3 tys. sztuk opakowań.

4

Wniosek

Prawdopodobnie żaden salon fryzjerski czy gabinet kosmetyczny nie wygeneruje takiej ilości odpadów używając środków MEDISEPT.

Jeżeli jednak zużywa inne niebezpieczne produkty, to do kalkulacji należy zsumować odpady po wszystkich substancjach niebezpiecznych.

Uwaga

W rozporządzeniu inny kod mają opakowania z tworzyw sztucznych, papieru czy metalu, więc mają osobne minimum ilościowe.

Sprawdź produkty do Twojego salonu

Wybierz produkty Medisept odpowiednie do Twojego salonu

Potrzebujesz więcej informacji o BDO? Wejdź na stronę www.bdo.mos.gov.pl i dowiedz się więcej

LogoBDO